Søndagsmøte (03/06)

Geir Arnold Rue - Er Gud for oss, hvem kan være mot oss