Søndagsmøte (15/04)

Lars Petter Flatøy - Gud er Gud